Archive for the ‘Novas’ Category

En Madrid sí gusta Preescolar na Casa

Facémonos eco desta nova publicada no diario El Progreso de Lugo, en relación ao aparecido en prensa a raíz do Congreso de Parentalidade Positiva celebrado en Madrid en días pasados. Tedes máis información aquí.

Sobre este mesmo tema, tamén publicou La Voz de Galicia: Pincha aquí para ver pdf

Outro artigo no que se cita a Preescolar na Casa

Deixamos o artigo que Jaime Barreiro Gil escribíu para El Correo Gallego , e no que fai referencia a Preescolar na Casa:

Quién te ha visto y quién te ve, Angela

LEí con curiosidad un artículo de Ignacio Sotelo, en un diario de Madrid, titulado Elogio de Merkel. Teniendo en cuenta que conocí a Ignacio Sotelo cuando pertenecía al ala izquierdista del PSOE, comprenderán que en mi curiosidad hubiese algo morboso. Es sorprendente, además, que Sotelo dé a la prensa un artículo así titulado el mismo día en que los diarios españoles informan de que la señora Merkel -recuerden, la misma que hace meses presiona a España para que baje la paga a los pensionistas y se les cobre parte del servicio, lo más posible, a los usuarios del sistema sanitario público, so pena de dejarnos caer en la sima de la miseria, sin rescate ni nada- decide retirar en Alemania el copago sanitario -¡porque ha descubierto que perjudica más a los más pobres!-, así como un (aunque ligero) aumento de las pensiones de los alemanes, además de dar trámite para subvencionar a las familias que se queden con los niños en edad escolar en casa, en vez de mandarlos a la guardería -como tendrán que hacer aquí, a la fuerza, los seguidores de Preescolar na Casa-, con entre cien y ciento cincuenta euros por niño y mes.

La señora Merkel podrá decirnos a los españoles, si nos quejásemos de estas decisiones Read the rest of this entry »

IV Xornadas de Parentalidade Positiva: NON ENTENDEMOS NADA

Acaban de rematar no Ministerio de Sanidade, Servizos Sociais e Igualdade as IV Xornadas sobre Parentalidade Positiva. Alí púxose de manifesto a importancia das políticas que impulsan a parentalidade positiva, algo que Preescolar na Casa viña facendo DENDE o ano 1977, sendo referente na nosa comunidade e mesmo no estranxeiro e anticipándose a políticas e recomendacións europeas en materia de educación á infancia e ás familias.
Por iso NON entendemos nada: dende o propio Ministerio encargado destas cuestións, dise que “educar a un fillo ou a unha filla ou crear as condicións necesarias para o seu pleno desenvolvemento supón unha gran responsabilidade, principalmente de ámbito privado, pero tamén son lexítimos os apoios das Administracións Públicas para facilitar a pais e nais esta tarefa. (Ver web do Ministerio referente ás Xornadas). Aquí, o apoio das Administracións, córtase.
En palabras do propio Secretario de Estado de Servizos Sociais e Igualdade, Juan Manuel Moreno, o Ministerio que dirixe Ana Mato propón establecer coas administracións autonómicas e locais, así como con ONGs, expertos e profesionais, un marco de colaboración que faga realidade a expansión dos valores da parentalidade positiva en moitas das políticas sociais que se poñan en práctica. NON entendemos nada: aquí, o marco de colaboración, lonxe de intensificarse, rómpese.
Juan Manuel Moreno, Secretario de Estado, di: “Temos que ir substituíndo o enfoque tradicional de atención ás familias baseado en problemas e reaccións, por outro enfoque baseado nas capacidades e potencialidades das familias e dirixido á prevención”. (Ver web da Nota de Prensa do Ministerio). NON entendemos nada: precisamente isto é o que Preescolar na Casa viña facendo dende hai máis de 35 anos e que agora, incomprensiblemente, se deixa sen financiamento.
NON entendemos nada: o que expertos, políticos e recomendacións europeas din que hai que facer é o que nós faciamos. Nestes foros apóstase por algo que aquí xa existía…
O desempeño positivo do rol parental ou a parentalidade positiva defínese como o conxunto de condutas parentais que procuran o benestar dos nenos e nenas e o seu desenvolvemento integral desde unha perspectiva de coidado, afecto, protección, enriquecemento e seguridade persoal, de non violencia, que proporciona recoñecemento persoal e pautas educativas. Inclúe tamén o establecemento de límites a nenos e nenas para promover o seu completo desenvolvemento e o sentimento de control da propia vida para que poidan alcanzar os mellores logros tanto no ámbito familiar como no académico, cos amigos e no entorno social e comunitario. O informe de UNICEF sobre a infancia do ano 2007 concluía que os nenos holandeses eran os máis felices dos países desenvoltos. Neste informe destacaban, entre outros factores, as boas relacións existentes entre pais e fillos, o maior tempo que dedicaban, o clima de flexibilidade e de liberdade que se respiraba nas familias, ou a menor presión que os nenos e nenas recibían dende a escola.
Preescolar na Casa tentaba favorecer a parentalidade positiva. Traballaba a parentalidade positiva con xuntanzas cos pais e nais (Espazos das Familias), dende os programas de radio, dende o programa de televisión, dende a revista, dende a web, en charlas educativas, …en fin,… NON entendemos nada.

Preescolar na Casa

Como todos saben, sentimos unha tremenda pena e decepción por non poder ofrecer un servizo que dende o ano 1977 viñamos ofrecendo cunha total transparencia e honestidade, aproveitando os recursos que tiñamos dun xeito cremos que exemplar, sen gastar nin un céntimo de euro malgastado.
A sociedade na que vivimos camiña cara a onde non se sabe moi ben, e precisamente esta indefinición é o que fai que cada vez sexa máis necesaria a educación dende os primeiros momentos da vida, mesmo incluso dende antes de nacer, como defendiamos co noso traballo.
Antonio Gandoy, fundador de Preescolar na Casa, definía educar como “acadar persoas capaces de vivir en harmonía consigo mesmo, cos demais e coa natureza”. Para isto fan falta recursos. Recortar estes recursos e recortar directamente ás persoas.
Poñemos un vídeo no que Migallas Teatro fala en clave de humor dos recortes experimentados en educación nestes últimos anos, e no que falan de Preescolar na Casa (do 2:07 ao 2:35).

Castañas, landras, noces…

No Outono (PnC)

No Outono (PnC)

Benquerido/a amigo/a. Se acabas de ler este saúdo, segue a ler. Isto vai para ti. Estamos no día 9 de outubro do 2012. Entre as novas que sobresaen no territorio galego está, para moitos e moitas, a ausencia do programa Preescolar na Casa. Fixádevos ben que digo “a ausencia do programa Preescolar na Casa” porque o que é Preescolar na Casa, segue viva, tan viva coma sempre. Fixástesvos que mudei de xénero? A ver se volo sei explicar.

O primeiro que quero contarvos é que  o programa de axuda aos pais do rural que tiñan nenos e nenas en idade preescolar e que nacía no ano 1977, nace sen nome; quero dicir que primeiro se pensa na necesidade de facer algo, -de  intervir educativamente no rural para suplir a falta de unidades de preescolar-  e despois vaise concretando o que, o como e o cando. E cando isto se vai solventando – o que, o como e o cando- nace unha maneira de facer, nace un programa, ao que hai que poñerlle un  nome. Entre as diferentes opcións queda o de “Preescolar na Casa”.

Co tempo fomos vendo que á hora de explicar que era Preescolar na Casa, había –como pasa con case todo- varias opcións. Unha desas opcións é, precisamente,  a que me permite afirmar que “o programa Preescolar na Casa non está pero que Preescolar na Casa segue viva”.

Velaí a explicación. Preescolar na Casa é a acción educativa desenvolvida na casa polos pais, pola familia, antes de que o neno, a nena, asistan a un centro educativo .

E que vos quero dicir con isto? Que segue a ser certo aquilo de que “O saber, as raíces ten na casa de cadaquén” e que “o bo educador non é o que ensina moito senón o que crea as mellores condicións para que o neno Read the rest of this entry »

Xornadas sobre Parentalidade Positiva: falta Preescolar na Casa

Durante os días 9 e 10 de outubro terán lugar en Madrid as IV Xornadas sobre Parentalidade Positiva, organizadas polo Ministerio de Sanidade, Servizos Sociais e Igualdade, onde se tratará de buscar as respostas máis axeitadas ante os diversos contextos que condicionan o exercicio das responsabilidades de coidado, educación e crianza dos fillos.

As necesidades de apoio a nais e pais cada vez son máis fortes. De aí a importancia de identificar e difundir as mellores prácticas en materia de servizos e programas de apoio parental. Así, expertos nacionais e internacionais, responsables de programas, técnicos e investigadores con recoñecido prestixio e experiencia nestes ámbitos daranse cita en Madrid nestes días, cos obxectivos de difundir experiencias e prácticas exitosas en materia de apoio á parentalidade positiva.

Trátase dun foro no que en condicións normais estaría presente Preescolar na Casa, programa pioneiro en parentalidade positiva. Constátase unha vez máis que o traballo que viñamos desenvolvendo ía polo bo camiño, e que mentres que noutros lugares tentase poñer en marcha iniciativas como esta, aquí déixase morrer.

(Tedes máis información picando aquí)

Educación no rural

A seguinte carta foi publicada no diario El Progreso o 21 de setembro de 2012. Damos o noso agradecemento unha vez máis a todas as persoas e institucións que fixeron público o seu apoio a Preescolar na Casa.

Neste comenzo de curso as familias do rural galego asisten entre perplexas e indignadas a un recorte salvaxe do ensino de infantil e primaria, porque parece ser que o ensino no rural sae moi caro para Galicia. Así a Consellería de Educación sí parece ter cartos para dar 3 millóns de euros a moi determinados colexios privados con separación de sexos nas aulas, a pesar da sentenza xudicial en contra, pero non hai cartos para paliar o efecto dominó de peches de escolas unitarias (ata 40 escolas unitarias e supresión de 54 mestres só na provincia de Lugo).

E se buscan solucións para integrar na estrutura da Consellería de Educación, a unha Fundación que leva o nome dun Premio Nobel Galego, despois dunha vergoñenta traxectoria de desfalcos e escándalos económicos. Pero non atoparon medios de salvar Preescolar na Casa, que tería necesitado 250.000 euros de fondos propios da Xunta, que coa financiación de fondos da UE, tería permitido este curso a continuidade de asistencia a máis de 3500 nenos de familias do rural galego, e a continuidade de 32 postos de traballo, algúns con máis de 20 anos de antigüidade.

Forzar o abandono no rural galego por parte das familias pechándolles servizos fundamentais, nin nos vai sacar de ningunha crise, nin nos vai aforrar cartos. Canto vai custar manter o 80% do territorio galego, cando non haxa poboación para xestionalo? Canto vai custar cando xa non haxa agricultores e gandeiros no noso rural, non contar con produción de alimentos no campo galego, si xa agora os galegos temos un déficit de 600 millóns de euros ao ano, entre os alimentos que producimos en Galicia e aqueles que consumimos? Canto máis vai custar protexer o monte dos lumes, cando non haxa prados, pastos e cultivos que fagan de cortalumes naturais? Canto vai custar a ruína do  noso patrimonio arquitectónico, histórico e cultural se non queda quen o habite e coide?

Unha praza nunha escola rural, non ten porque ser máis cara que unha nun entorno urbano, si se emprgan os fondos europeos para desenvolvemento rural e cohesión económica e social da Unión Europea. Pero para iso primeiro de nada hai que querer e logo saber.

Manter un ensino de calidade no rural galego non é caro para a nosa sociedade. Dar por boas políticas antisociais e irresponsables, sí pode saír caro.

Verónica Marcos (UU.AA) Lugo

Corren tempos de cambio… (Preescolar na Casa en “Al cole de la mano”)

Publicamos aquí unha entrada no blog “Al cole de la mano” referente a Preescolar na Casa. Este blog está ideado como un espazo de intercambio de ideas, reflexións, experiencias e opinións entre persoas implicadas na educación nas primeiras idades. Nunca nos cansaremos de sorprendernos e de agradecer as moitas mostras públicas de apoio ao noso traballo. Iso é o que nos queda.

Corren tiempos de cambio y no siempre para bien en ésto de la educación. Lo que genéricamente conocemos como recortes tiene una concreción diferente en cada comunidad autónoma, en cada tramo educativo e incluso en cada centro. Escribir hoy sobre el cese de las actividades de ”Preescolar na casa” responde al gran valor que este programa tiene por su caracter singular y por el ámplio reconocimiento que ha tenido dentro y fuera de España.
Cada territorio del estado tiene, como es bien sabido, unas necesidades distintas en relación con la prestación de los servicios educativos. En Galicia, a la presencia de dos lenguas en contacto, se une la dispersión territorial como característica más destacada, lo que supone una dificultad en todos los niveles educativos, pero especialmente en la etapa infantil, por la dificultad de desplazar a criaturas tan pequeñas además de la consideración de no obligatoria que tiene esta etapa. Ante la constatación de que ésto podía suponer una desventaja para los preescolares de las zonas rurales, nació en la década de los 70 la iniciativa “Preescolar na casa”. Básicamente consistió, durante los 35 años que estuvo vigente, en la presencia en las aldeas de educadores y orientadores que asesoraban a las familias, les ofrecían propuestas, materiales, y realizaban un seguimiento, de manera que los pequeños podían, en su propio ambiente, alcanzar los objetivos educativos propios de la etapa de Educación Infantil.
Como podemos observar, el programa se ha basado en la confianza en las familias como agentes educativos, en la relación de las criaturas con su propio ambiente y en el criterio de equidad en el acceso a la educación. Si a ésto le unimos el bajo coste del proyecto, que el curso pasado estuvo alrededor de los 500.000 euros, aún se entiende menos la decisión de eliminar sus actividades.
La sociedad y los hogares han cambiado mucho, y es cierto que en la actualidad las familias cuentan con nuevos medios a su alcance, incluidas las tecnologías de la información y la comunicación. De hecho el “Preescolar na casa” se venía sirviendo de ellas con éxito. Pero sin la sistematización, intencionalidad y seguimiento por parte de profesionales, nos faltarán garantías sobre las condiciones en las que van a partir los alumnos del medio rural cuando se incorporen a la enseñanza obligatoria.
Felicidades a los Profesionales y las familias que, durante más de tres décadas, han hecho realidad el proyecto. Ha sido un trabajo excelente, y se os echará en falta.

 (Ver a entrada no blog “Al cole de la mano)

Agresión total a unha educación galega innovadora (e dicimos Preescolar na Casa)

Reproducimos aquí un artigo de opinión sobre Preescolar na Casa de David Otero, mestre e escritor, publicado en Galicia Dixital (podes ver o artigo aquí). Nunca nos cansaremos de agradecer todas as mostras de apoio que nos chegan día a día. Grazas a todos e todas.

A verdade é que o deste goberno en Galicia non ten nome. Queren que arda a casa e que non se vexa o lume. E iso é imposible. Pois quen moito se baixan, coma eles, véselles.
Calquera dos da casa grande, por seren conselleiras ou conselleiros, collen e póñense a falar de todo sen a menor medida. En ben das veces con chulería e chegan ao discurso da humillación. Deberían conterse ( que iso é respectar) que hai que ver como nos tocan a pabana.Non dan case unha. Pero non se cortan un pelo.Dan carrete a farto como facendo ver que antes deles…ninguén. Chegaron e din que puxeron as fontes limpas.E dígolles que mal, que ter esperanza en que tomen a cousa como é debido será como agardar a que Read the rest of this entry »

Protesta polos recortes no rural

Mañá 12 de setembro terá lugar unha concentración e posterior manifestación en Santiago de Compostela, convocada pola Coordinadora Galega de Anpas do Rural, recentemente constituída. Lembrarase os graves axustes da Xunta, que “inciden directamente no deterioro da calidade da educación, afectando en maior medida aos centros educativos do rural”. Preescolar na Casa, tamén abocada ao peche por falta de recursos económicos que lle negou a Administración, súmase a esta iniciativa, por entender que se está a producir un grave deterioro na educación, sobre todo no que afecta ao rural galego. (Podes ver aquí o manifesto lido neste acto).

(Ver vídeo do acto)

(Ver cartel)

(Ver nova en Praza Pública)

Preescolar na Casa
En Revistas Educativas
Enquisas

Consideras que Preescolar na Casa é un programa necesario?

View Results

Loading ... Loading ...
Arquivos:
Translator
Galician flagItalian flagPortuguese flagEnglish flagGerman flagFrench flagSpanish flagCatalan flag