Posts Tagged ‘parentalidade positiva’

Este sábado, a primeira xornada de Repensando a educación entre os 6 e os 12 anos

Este sábado 3 de marzo, no Salón de Actos da Facultade de Formación do Profesorado de Lugo (Avda, Ramón Ferreiro, s/n) terá lugar a primeira xornada de “Repensando a educación entre os 6 e 12 anos”, que continúa o ciclo de debate e reflexións Educando na infancia e na adolescencia, que se iniciou o curso pasado coas xornadas Unha mirada a primeira infancia, centradas no período 0-6.

A Fundación SM, Fundación Preescolar na Casa, Facultade de Formación de Profesorado de Lugo-Universidade de Santiago de Compostela organizan estas Xornadas que este sábado teñen o seguinte programa:

10.00h: Recepción e entrega de documentación.

10.30h: Inauguración. Presentación das xornadas.

10.45h: Conferencia: Mirada á educación de 6 a 12 anos: retos a abordar. Elisa Cano, Pedagoga e Logopeda.

12.15h: Descanso.

12.45h: Panel de experiencia: Un modelo de educación que ten en conta as necesidades da infancia. CEIP El Martinet, Ripollet, Barcelona.

16.00h: Conferencia: Educación emocional: Begoña Ibarrola, Psicóloga, especialista en intelixencia emocional, autora de literatura infantil e xuvenil.

17.00-17.30h: Descanso.

17.30h: Panel de experiencias: Practicando as emocións:

- Vivir xuntos, convivir. Mª Teresa Sánchez Barreira. Orientadora, CEIP Rosalía de Castro. Lugo.

- Filosofía para nenos. Carmen Loureiro. Orientadora, IES Illa de Arousa. Pontevedra.

20.00h: Remate da xornada.

Os OBXECTIVOS da mesma son:

• Analizar a situación actual da educación referida a nenas e nenos de 6 a 12 anos.

• Reflexionar sobre a persoa que queremos educar.

• Afondar nas dificultades que se presentan na educación 6-12 e nas súas posibles respostas.

• Sensibilizar cara á necesaria colaboración entre os diferentes axentes relacionados coa infancia.

• Coñecer experiencias de actuación concretas que respondan á diversidade da sociedade actual (inmigrantes, atención educativa específica, conflitividade e xestión das emocións,…).

Preescolar na Casa no Encontro do CEESGA

O pasado sábado 17 de  decembro, Preescolar na Casa estivo presente no Espazo de encontro: “Miradas educativas na intervención con infancia en dificultade social” que organizou o Colexio de Educadoras e Educadores Sociais de Galicia (CEESGA). Esta presenza materializouse en tres aspectos:

- Asistencia ao Encontro.

- Reivindicación da necesidade da súa continuidade, realizada na inauguración por parte da Presidenta do Ceesg e avalada co aplauso de todo o público.

- Xustificación da importancia da súa labor a través de toda a intervención do relator Jaume Funes Artiaga (psicólogo, educador e xornalista, defensor dos dereitos da infancia en Cataluña entre os anos 2004 e 2006, autor -entre outros- do libro El lugar de la infancia, publicado na editorial Graó), quen sen referirse expresamente a Preescolar na Casa, repasou os criterios para ocuparse da infancia (0-18 anos) que evocaban claramente a actuación que desde esta Fundación se realiza.

A súa argumentación baseouse en:

1. A situación actual da atención á infancia:

a) O principio de seguir “o interese superior do menor”, é moi ambiguo e normalmente téñense en conta outros intereses antes que os dos nenos.

b) A inexistencia de políticas específicas da infancia, xa que en xeral están diluídas noutras políticas máis amplas: familia, servizos sociais,…o que evidencia a escasa promoción real dos dereitos dos nenos e das nenas e das súas necesidades. En época de crise, de poucos recursos a tendencia é reducir en primeiro lugar os recursos para a atención á infancia, xa que custa evidenciar que é algo non prescindible porque pode previr moitos Read the rest of this entry »

Parentalidade positiva (Preescolar na Casa nº 687 na TVG)


A parentalidade positiva é un concepto moi de actualidade que evoca ao exercicio axeitado na educación dos fillos e fillas. Desenvolver a función de pai e nai cunhas actitudes correctas e de respecto cara aos nenos e nenas, tentando ter a maior formación posible. Pablo Sánchez é un pai participante nos Espazos das Familias de Preescolar na Casa que está hoxe connosco para falarnos desto e tamén da súa Read the rest of this entry »

A Asociación Galega de Nais e Pais Separados, con Preescolar na Casa

Agradecemos o apoio público mostrado pola Asociación Galega de Nais e Pais Separados:

“Para nós, Preescolar na Casa ten un valor engadido xa que tal e como recomenda a Comunidade Europea defenden unha parentalidade positiva onde pai e nai teñen unhas funcións moi concretas e insubstituíbles. E neste asunto Preescolar na Casa tense pronunciado a favor da corresponsabilidade de pais e nais mesmo en situacións de separación e divorcio xa que é o único xeito en que os dereitos e os intereses superiores de nenos e nenas estean mellor defendidos (…) Non podemos prescindir da súa labor polo que pedimos e mesmo esiximos o mantemento do programa de Preescolar na Casa. De aí que apoiemos decididamente as mobilizacións que se leven a cabo na procura da restitución do seu papel nesta sociedade”. (Podes picar aquí para ver o texto completo).

Grazas unha vez máis por todos estes apoios.

Prevención de drogodependencias, en Outeiro de Rei, Rábade e Begonte

Este luns, 21 de novembro ás 11:00 h. terá lugar no Local B do Colexio Público de Outeiro de Rei unha charla sobre “Prevención de drogodependencias” impartida por Beatriz Traveso Rodríguez, Responsable do Servizo de Prevención de Drogodependencias dos concellos de Begonte, Outeiro de Rei e Rábade.

Esta charla foi organizada pola orientadora da Fundación Preescolar na Casa, Manuela Inés Novo, para as familias participantes nos Espazos das Familias deste Concello.

A familia como principal axente socializador dos nenos ten a responsabilidade de construír un ambiente familiar o máis propicio posible para o positivo e integral desenvolvemento dos máis pequenos. A infancia é a etapa da vida onde máis influenza temos na educación dos nenos, base que sustentará a súa personalidade, as súas maneiras de actuar nas relacións sociais, os estudos Read the rest of this entry »

PREESCOLAR NA CASA, un referente da PARENTALIDADE

Estanse a celebrar en Madrid as III Xornadas de Parentalidade Positiva, organizadas polo Ministerio de Sanidad y Política Social

O catedrático de Psicoloxía Evolutiva e da Educación da Universidade de Sevilla, Jesús Palacios, inaugura estas xornadas presentando o proxecto APEGO: promoción da parentalidade positiva no Sistema Andaluz de Salud, proxecto cos mesmos obxectivos que o servizo que Preescolar na Casa leva ofrecendo desde hai uns anos a nais xestantes en colaboracións coas matronas, BO COMEZO.

A raíz dunha pregunta de Sara Paz,  identificándose como membro do equipo de Preescolar na Casa, Jesús Palacios comenta: “que alegría escoitar a alguén de Preescolar na Casa, un REFERENTE DESDE HAI MOITOS ANOS para todos os que traballan e investigan na infancia e na familia. Un pioneiro no tema da parentalidade”.

Díse que ninguén é profeta na súa terra.  Preescolar na Casa está experimentado en carne propia este dito.  Alí onde é coñecida a traxectoria educativa e reinvindicadora da importancia do papel educativo de pais e nais na crianza dos seus fillos, é recoñecida e admirada por ter sido tan constante e firme nas súas conviccións, por ter sido un modelo de actuación.

Recoñecida, por ter interpretado con sabedoría as necesidades latentes das familias, da sociedade, deseñando diferentes actuacións para elas sempre coa idea de que a ser nai, a ser pai, se aprende mesmo desde que deciden selo. Admirada, por ter iniciado un camiño cando era pouco común traballar coa familia en termos educativos, cando este traballo era pouco entendido socialmente.

Agora que leis, recomendacións políticas, investigadores, traballadores polo ben da infancia, polo ben das sociedade, poñen en marcha servizos que promoven o exercicio positivo da parentalidade, en Galicia déixase morrer o único servizo que o leva facendo desde hai tanto e que serviu de inspiración a outros en España e fóra dela.

Mentres sociedades máis desenvolvidas abren ventás á Cultura da Infancia,  en Galicia, onde os nenos e as nenas son un ben escaso, péchanse as portas.

A Preescolar na Casa sempre lle quedará a satisfacción de ter aberto un camiño, ao que o resto do mundo se está incorporando en beneficio dos seus cidadáns. Quedaralle a satisfacción de ter contribuído a xerar unha cultura da infancia, de ter contribuído a que a necesidade de formarse para exercer de pais e de nais, estea na axenda europea.

Liñas do goberno británico en temas de formación familiar, avalan a Preescolar na Casa

Segundo publica La Voz de Galicia, o goberno británico ofrecerá cursos gratuítos ás familias para ensinarlles cómo criar mellor aos seus fillos. Medida que inscriben como parte dos esforzos do Goberno para construír «unha sociedade máis responsable» e baseándose en que “a experiencia desde o nacimento ata os cinco anos é o factor que más inflúe en cómo os nenos se desenvolverán na vida”. Por iso, pretenten chegar a 50.000 familias con nenos de 0 a 5 anos, de calquera clase social.

Esta acción do goberno británico ven corroborar a importancia da acción que a Fundación Preescolar na Casa ven desenvolvendo desde 1977 e que ultimamente se veu avalada pola Recomendación Rec (2006)19 do Comité de Ministros da Comisión Europea aos estados membros para promover o exercicio positivo da parentalidade.

Atopámonos así con accións que van en liña contraria aos recortes que ven experimentando a Fundación e que poñen en serio perigo a continuidade destas accións. Esta experiencia pioneira, 100% galega e altamente refrendada pola satisfacción das familias e dos profesionais colaboradores, necesaria a todas luces para promover a implicación das familias na educación e favorecer o desenvolvemento dos nenos e nenas, lonxe de ser aproveitada e impulsada vese avocada á desaparición.

O Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad invita a Preescolar na Casa a presentar Bo comezo

Preescolar na Casa presentará os Espazos da Familia Bo Comezo nas III Xornadas sobre Parentalidade Positiva que se celebrarán os días 26, 27 e 28 de Outubro, en Madrid.
Os Espazos Bo Comezo diríxense a familias que están esperando un fillo ou unha filla. Neles trátanse dúbidas, medos e inquedanzas, pénsase como relacionarse coas crianzas desde os primeiros momentos, respondendo as súas necesidades, de modo que se vai tomando conciencia da nova realidade, se descubre a importancia educativa da familia e se anima á implicación do pai desde os primeiros momentos.
A maior parte destes espazos desenvólvense nos Centros de Saúde en colaboración coas matronas e como complemento á educación maternal. Tanto as familias como os profesionais colaboradores manifestan a súa satisfacción con este servizo que no curso 2010-11 achegouse a 221 familias en diferentes concellos de Galicia.
Esta é a segunda vez que o Ministerio solicita á Fundación que presente os seus servizos pois xa fora invitada a facelo nas I Xornadas celebradas no 2009.

Preescolar na Casa en Praga: alternativas ao despoboamento, envellecemento e transformacións rexionais

Este martes 28 de xuño Preescolar na Casa presentarase en Praga no marco

Illamento (PnC)

Illamento (PnC)

da conferencia “Cambio Demográfico en Europa. Solucións para a educación, aprendizaxe permanente e mercado de traballo”.  A nosa compañeira Celia Armesto será quen se encargue de facer esta presentación nunha mesa na que se expoñerán experiencias doutras rexións da Unión Europea.

O programa de Preescolar na Casa forma parte deste panel de experiencias despois de pasar un proceso de selección en Wroclaw, Polonia. Daquela foi a experiencia mellor valorada das 30 presentadas.

A conferencia intégrase no Proxecto DART (Despoboamento, Envellecemento e Transformación Rexional), que busca deseñar unha estratexia que mellore a efectividade das políticas de desenvolvemento rexional. Con este obxectivo identifícanse e analízanse prácticas que se desenvolven en rexións europeas afectadas por estas problemáticas. O traballo organízase en tres grupos: educación e formación ao longo da vida (no que participa Preescolar na Casa), atención sanitaria e economía. As conclusións que deriven deste intercambio de experiencias nestes tres ámbitos coñeceranse en 2012.

Nenos e nenas e separacións ou divorcios

En 2010 máis de 7.000 parellas formalizaron a súa ruptura con separacións ou divorcios. Son procesos de cambio que en moitos casos implican tamén a nenos e nenas.

Nos xulgados de Santiago  e Ourense funcionan equipos de mediación que axudan as parellas a buscar un acordo que evite que o conflito se alongue.

Este domingo Juan Daponte  mediador no equipo que traballa en Compostela estará no Espazo Educativo que Read the rest of this entry »

Preescolar na Casa
En Revistas Educativas
Arquivos:
Translator
Galician flagItalian flagPortuguese flagEnglish flagGerman flagFrench flagSpanish flagCatalan flag