Posts Tagged ‘parentalidade positiva’

IV Xornadas de Parentalidade Positiva: NON ENTENDEMOS NADA

Acaban de rematar no Ministerio de Sanidade, Servizos Sociais e Igualdade as IV Xornadas sobre Parentalidade Positiva. Alí púxose de manifesto a importancia das políticas que impulsan a parentalidade positiva, algo que Preescolar na Casa viña facendo DENDE o ano 1977, sendo referente na nosa comunidade e mesmo no estranxeiro e anticipándose a políticas e recomendacións europeas en materia de educación á infancia e ás familias.
Por iso NON entendemos nada: dende o propio Ministerio encargado destas cuestións, dise que “educar a un fillo ou a unha filla ou crear as condicións necesarias para o seu pleno desenvolvemento supón unha gran responsabilidade, principalmente de ámbito privado, pero tamén son lexítimos os apoios das Administracións Públicas para facilitar a pais e nais esta tarefa. (Ver web do Ministerio referente ás Xornadas). Aquí, o apoio das Administracións, córtase.
En palabras do propio Secretario de Estado de Servizos Sociais e Igualdade, Juan Manuel Moreno, o Ministerio que dirixe Ana Mato propón establecer coas administracións autonómicas e locais, así como con ONGs, expertos e profesionais, un marco de colaboración que faga realidade a expansión dos valores da parentalidade positiva en moitas das políticas sociais que se poñan en práctica. NON entendemos nada: aquí, o marco de colaboración, lonxe de intensificarse, rómpese.
Juan Manuel Moreno, Secretario de Estado, di: “Temos que ir substituíndo o enfoque tradicional de atención ás familias baseado en problemas e reaccións, por outro enfoque baseado nas capacidades e potencialidades das familias e dirixido á prevención”. (Ver web da Nota de Prensa do Ministerio). NON entendemos nada: precisamente isto é o que Preescolar na Casa viña facendo dende hai máis de 35 anos e que agora, incomprensiblemente, se deixa sen financiamento.
NON entendemos nada: o que expertos, políticos e recomendacións europeas din que hai que facer é o que nós faciamos. Nestes foros apóstase por algo que aquí xa existía…
O desempeño positivo do rol parental ou a parentalidade positiva defínese como o conxunto de condutas parentais que procuran o benestar dos nenos e nenas e o seu desenvolvemento integral desde unha perspectiva de coidado, afecto, protección, enriquecemento e seguridade persoal, de non violencia, que proporciona recoñecemento persoal e pautas educativas. Inclúe tamén o establecemento de límites a nenos e nenas para promover o seu completo desenvolvemento e o sentimento de control da propia vida para que poidan alcanzar os mellores logros tanto no ámbito familiar como no académico, cos amigos e no entorno social e comunitario. O informe de UNICEF sobre a infancia do ano 2007 concluía que os nenos holandeses eran os máis felices dos países desenvoltos. Neste informe destacaban, entre outros factores, as boas relacións existentes entre pais e fillos, o maior tempo que dedicaban, o clima de flexibilidade e de liberdade que se respiraba nas familias, ou a menor presión que os nenos e nenas recibían dende a escola.
Preescolar na Casa tentaba favorecer a parentalidade positiva. Traballaba a parentalidade positiva con xuntanzas cos pais e nais (Espazos das Familias), dende os programas de radio, dende o programa de televisión, dende a revista, dende a web, en charlas educativas, …en fin,… NON entendemos nada.

Xornadas sobre Parentalidade Positiva: falta Preescolar na Casa

Durante os días 9 e 10 de outubro terán lugar en Madrid as IV Xornadas sobre Parentalidade Positiva, organizadas polo Ministerio de Sanidade, Servizos Sociais e Igualdade, onde se tratará de buscar as respostas máis axeitadas ante os diversos contextos que condicionan o exercicio das responsabilidades de coidado, educación e crianza dos fillos.

As necesidades de apoio a nais e pais cada vez son máis fortes. De aí a importancia de identificar e difundir as mellores prácticas en materia de servizos e programas de apoio parental. Así, expertos nacionais e internacionais, responsables de programas, técnicos e investigadores con recoñecido prestixio e experiencia nestes ámbitos daranse cita en Madrid nestes días, cos obxectivos de difundir experiencias e prácticas exitosas en materia de apoio á parentalidade positiva.

Trátase dun foro no que en condicións normais estaría presente Preescolar na Casa, programa pioneiro en parentalidade positiva. Constátase unha vez máis que o traballo que viñamos desenvolvendo ía polo bo camiño, e que mentres que noutros lugares tentase poñer en marcha iniciativas como esta, aquí déixase morrer.

(Tedes máis información picando aquí)

A pesar de todo, Preescolar na Casa segue a ser referente internacional

A pesar da situación pola que estamos a pasar, Preescolar na Casa conserva recoñecementos e mantén a súa proxección internacional. A Fundación ten o apoio da Fundación Bernard Van Leer para participar o próximo mes de outubro no “Encontro Europeo de Apoio á Parentalidade Positiva”, que terá lugar en La Haya (Holanda). Proximamente, o Consello de Europa fará públicos os poñentes definitivos. Este Encontro está organizado polo Consello de Europa,  Eurochild e outros organismos e institucións que velan polos interese da infancia e da educación.

Lamentamos profundamente que un programa como Preescolar na Casa, referente dende o ano 1977, peche aquí as portas por falta de financiamento pero que aínda así sexa modelo e referente noutros lugares.

(Ver nova en prensa)

A escola hoxe, con Tonucci (Programa nº 710 na TVG)


Neste último programa do curso volve a estar connosco Francesco Tonucci, mestre, pedagogo, escritor e debuxante recoñecido a nivel mundial. Aproveitando a súa presenza no XI Encontro de Familia e Escola, falamos con el de nenos, de familia, de sociedade e de educación. Na entrevista de hoxe centrámonos no papel da escola de hoxe, nunha conversa máis que interesante. A visión da infancia e da educación de Tonucci están moi próximas ás que temos en Preescolar na Casa. Tonucci é un lúcido pedagogo que analiza a infancia e ensina a Read the rest of this entry »

No Concello de Sevilla apostan pola parentalidade positiva, como ven facendo Preescolar na Casa dende o ano 1977

Deste xeito, o Concello de Sevilla e a Delegación de Familia, Asuntos Sociais e Zonas de Especial Actuación teñen entre os seus programas a cobertura das necesidades vinculadas ao desenvolvemento, a integración e a participación dos menores que están directamente ligadas ao exercicio dunha parentalidade responsable, que atenda aos fillos e fillas en todas as necesidades, que lles axuden a potenciar os seus talentos y lles facilite a súa integración social como cidadáns libres, autónomos e solidarios.
“Si ser nai e pai non é nunca unha tarefa doada, nos casos nos que os proxenitores teñen dificultades para exercer as súas funcións parentais, ben por atoparse en situacións de necesidade socio-económica, por presentar complicadas traxectorias persoais, situacións vitais problemáticas, baixo nivel cultural e escasas redes de apoio social, etc.; as súas competencias como nais e pais vense con frecuencia fraxilizadas, afectándose así a atención, o coidado e a educación dos seus fillos e fillas. Por isto, con este programa preténdese que todas as nais, pais, fillos, netos, … etc., logren ter as mesmas condicións e se rompan as desigualdades”, dixo o alcalde sevillano Juan Ignacio Zoido.
Neste sentido, un amplo grupo de nais, pais e usuarios dos Servizos Sociais da cidade de Sevilla expresan a necesidade dunha intervención técnica de carácter psicoeducativo, encamiñada a formalos e apoialos en habilidades parentais básicas, potenciando a parentalidade positiva e previndo situacións de risco no desenvolvemento integral dos seus fillos e fillas.
O obxectivo xeral do programa é proporcionar a nais e pais unha experiencia grupal, que potencie o desenvolvemento exitoso e eficaz de aspectos implicados no coidado, educación e socialización dos fillos e fillas, cunha metodoloxía baseada no enriquecemento experiencial, que parte das experiencias dos pais e nais, fomentando as potencialidades parentais e a participación activa das persoas, cun sistema de traballo similar ao que a Fundación Preescolar na Casa ven desenvolvendo dende hai 35 anos. Entre outros contidos, trátase o desenvolvemento infantil, o sistema familiar, actuando como pais e nais, os estilos educativos, normas e disciplina, afecto e comunicación, a resolución de conflitos, as relaciones entre irmáns, o apoio social e integración na comunidade, a familia e a escola, o ocio e o tempo libre, …
En definitiva, unha mostra máis de que o traballo que ven desenvolvendo a Fundación Preescolar na Casa non anda desencamiñado.

(Ver nova en prensa)

Preescolar na Casa no último acto da Semana de Acción Mundial pola Educación no IES Carlos Casares de Viana do Bolo

SAME no IES Carlos Casares, con PnC

SAME no IES Carlos Casares, con PnC

O venres 4 de maio tivo lugar no IES Carlos Casares de Viana do Bolo o último dos actos en Galicia da Semana de Acción Mundial pola Educación (SAME). Estiveron os coordinadores en España e en Galicia da Campaña Mundial pola Educación (CME 2012). Neste acto participou  tamén Preescolar na Casa levando un dos seus Espazos das Familias ao acto, para visibilizar a importancia da atención temperá e do importante papel de nais e pais na educación, nun modelo de parentalidade positiva.

O obxectivo da campaña deste ano é sensibilizar sobre a importancia da educación de 0 a 6 años no desenvolvemento das persoas e das grandes diferenzas no acceso á educación temperá segundo a orixe de cada un.

Para máis información pica aquí.

Pica aquí para ver fotos do acto.

Pica aquí para ver nova en La Región.

Acto da Semana de Acción Mundial en Viana do Bolo, con Preescolar na Casa

Mañá ás 12:00 h. terá lugar en Viana do Bolo un acto público da Semana de Acción Mundial pola Educación, no que o protagonista será a Fundación Preescolar na Casa. Neste acto reivindicativo porase de manifesto a importancia hoxe en día do programa que vimos desenvolvendo, programa pioneiro en parentalidade positiva que sempre estivo na vangarda do mundo educativo. Un programa 100% galego que dende o seu nacemento no ano 1977 acompañou ás familias de Galicia na aventura de crecer e no desafío de educar. O tema central da campaña, este ano, é visibilizar a importancia da educación temperá, entre os 0 e os 3 anos, algo sobre o que Preescolar na Casa ten moito que dicir.

Preescolar na Casa adhírese ao Manifesto da Semana de Acción Mundial pola Educación

Acto Semana Mundial Educación (Santiago 24 de abril)

Acto Semana Mundial Educación (Santiago 24 de abril)

Esta semana, do 23 ao 29 de abril é a Semana de Acción Mundial pola Educación (SAME). Millóns de persoas en todo o mundo mobilizaranse para recordar ás e aos líderes políticos a importancia de que todos os nenos e nenas poidan acceder a programas de atención e educación nos seus primeiros anos de vida.

Achegamos unhas notas sobre as razóns de porqué a Fundación Preescolar na Casa se adhire ao manifesto SAME. En liñas xerais por ser unha das institucións galegas que máis tempo leva traballando coa infancia e a familia mesmo anticipándose a leis e recomendacións europeas e por ser a súa misión principal: contribuír a crear na sociedade unha cultura da infancia. Se algunha institución pensou en axudar a mellorar a educación de nenos e nenas galegas, esa foi e está a ser Preescolar na Casa. Sempre coa familia como eixo de intervención e os máis desfavorecidos como prioridade.

Un dos principios que deron orixe no ano 1977 a PnC foi “Os nenos non agardan por respostas futuras, medran”. Por iso é necesario estar atentos e responder as súas necesidades conscientes de que o que se faga nestes primeiros anos de vida á crucial para o seu desenvolvemento posterior. O máis triste é comprobar que para cumprir os obxectivos de Europa 2020 (redución de taxa de abandono escolar, menos desemprego…) recoméndase prestar especial atención a educación e atención da infancia entendendo por atención calquera servizos que van dirixidos a prestarlla, incluíndo a familia como parte esencial en todo o proceso educativo e integrándoa en calquera dos deseños que se fagan para dar resposta ás necesidades educativas da infancia.

Tamén se fala de que é preciso crear un SISTEMA COMPETENTE que garanta a calidade da educación SEMPRE e a TODOS. En Galicia non temos cuberta a taxa de escolarización 0-3 nin moito menos (30%) e, en calquera caso, non todos os nenos, poden e, as familias, queren, unha escola infantil.

Pensar en crear un SISTEMA COMPETENTE que garanta a calidade da educación SEMPRE e a TODOS, implica en pensar que facer con ese 70% que non pode ou non quere acceder a unha escola infantil. Implica pensar que servizos hai que deseñar para facer competente en materia educativa ás familias, á comunidade, a profesionais…

Preescolar na Casa, de non obter apoio económico por parte da administración autonómica, vai desaparecer e con ela, a única proposta educativa galega que concita a participación de 4000 pais, nais cos seus fillos, principalmente de contextos rurais e que está a seguir as directrices e recomendacións mundiais en materia de atención educativa á infancia.

Os actos públicos para apoiar publicamente a Campaña serán os seguintes

·         24 de abril en Santiago de Compostela

·         25 de abril en Vigo

·         26 de abril en A Coruña

·         4 de maio en Viana do Bolo

Tedes máis información na web da Campaña Mundial pola Educación.

A Fundación Preescolar na Casa, no Consello Galego de Benestar Social

A Xunta de Galicia ven de crear no mes de decembro, novos órganos consultivos e de participación para o control, deseño, estudo e posta en marcha de iniciativas que melloren a calidade dos servizos sociais en Galicia.
Así, créase o Consello Galego de Benestar Social, órgano colexiado superior consultivo e de participación do sistema galego de servizos sociais, adscrito á Consellería de Traballo e Benestar Social.
Na composición deste órgano, formarán parte como vogais, 12 entidades de iniciativa social prestadoras de Servizos sociais. A Fundación Preescolar na Casa presentou a súa candidatura como vogal na categoría de familia, infancia e menores, resultando elixida na mesma.
Queremos agradecer os apoios recibidos para que a nosa candidatura saíse adiante e poder participar en dito Consello en beneficio da familia e da infancia da nosa comunidade.

Educación e sociedade (Programa nº 702 na TVG)Hoxe temos no programa a María Dolores Candedo, Profesora de Pedagoxía Social da Universidade da Coruña e Presidenta de Nova Escola Galega. Falaremos con ela da importancia da educación para a mellora da sociedade. Falaremos de políticas de parentalidade positiva, promovidas por Europa, e do importante papel dos pais e nais na educación dos fillos e fillas. Educación e sociedade. Read the rest of this entry »

Preescolar na Casa
En Revistas Educativas
Arquivos:
Translator
Galician flagItalian flagPortuguese flagEnglish flagGerman flagFrench flagSpanish flagCatalan flag