Posts Tagged ‘infancia’

A infancia como un suxeito de dereito

No ano 1959 proclámase polas Nacións Unidas a Declaración dos dereitos do neno unha declaración de principios que tiña forza moral pero non xurídica.  Trinta anos despois, no 1989 -20 de novembro- as Nacións Unidas aproban a Convención sobre os Dereitos do Neno, un texto xurídico vinculante, un texto que obriga ós Estados a adecuar as súas leis, os seus regulamentos.

Dicir que a infancia é un suxeito de dereito quere dicir que cada neno, cada nena, vale polo que é aquí e agora, independientemente da súa idade, que vale polo é e non polo que será.

Dicir que cada neno, cada nena, “vale polo que é e non polo que será” significa atendelo e entendelo no seu  “aquí e agora”.

Ese atender e entender no seu “aquí e agora” significa observar as súas tendencias e intereses para coñecer as súas necesidades e poder atendelas.

A necesidade de tocar, de coller “algo” nas mans obríganos a poñer ó seu alcance obxectos que poida agarrar, soltar, …; obxectos diferentes como  unhas castañas, unhas noces que colle e solta ó seu antollo e que poden servir para ir metendo nun tarro de boca ancha ou nun caixiña calquera, … Obxectos que están pola casa, que despertan o seu interese e que non representan nengún perigo, poden ser e son facilitadores de que o neno, a nena, sexan axentes do seu propio desenvolvemento. Cómpre ter moi en conta que “as estruturas do pensamento confórmanse pola acción”. É unha necesidade vital moverse, tocar, explorar, experimentar, tomar a iniciativa, … e temos que entender que “nada hai no entendemento que non teña pasado antes polos sentidos”.

As necesidades e os intereses van mudando coa idade e por iso cómpre estar atentos, observar, para mellor atender e entender.

Non temos que procurar que o neno ou a nena aprenda tal ou cal cousa porque tén que ir á escola. Temos que procurar que a aprenda porque está no momento de aprendela, porque pode aprendela, e nós facilitamos que así sexa. Apréndese aquilo que desperta o noso interese, por iso, “mentras dura o interese por unha cousa é o mellor momento de aprendela”. E isto serve para tódalas idades.

Dicir que a infancia é un suxeito de dereito quere tamén dicir que cada neno, cada nena, tén dereito a ter responsabilidades e a ter deberes, e non se lle dan. E isto tamén  é unha obriga nosa con respecto ós nenos e ás nenas.

Pensemos que canto máis valia un neno/a por sí mesmo/a, máis valerá no futuro. Para que iso sexa así, hai que tratalos con naturalidade, saber escoitar, deixarlles falar, estar ó seu lado e tratalos con respecto porque o neno que vive respectado, aprende a respectar.

E acompañémolos no seu proceso de aprender, valorando os seus éxitos  e sen dar importancia ós seus fracasos. Valorar os éxitos é o mellor camiño para que medre o interese por aprender. A fin de contas, a quen non quere aprender non hai mestre que lle ensine.

Marisol Fernández Rocha

Preescolar na Casa

Acto da Semana de Acción Mundial en Viana do Bolo, con Preescolar na Casa

Mañá ás 12:00 h. terá lugar en Viana do Bolo un acto público da Semana de Acción Mundial pola Educación, no que o protagonista será a Fundación Preescolar na Casa. Neste acto reivindicativo porase de manifesto a importancia hoxe en día do programa que vimos desenvolvendo, programa pioneiro en parentalidade positiva que sempre estivo na vangarda do mundo educativo. Un programa 100% galego que dende o seu nacemento no ano 1977 acompañou ás familias de Galicia na aventura de crecer e no desafío de educar. O tema central da campaña, este ano, é visibilizar a importancia da educación temperá, entre os 0 e os 3 anos, algo sobre o que Preescolar na Casa ten moito que dicir.

Preescolar na Casa adhírese ao Manifesto da Semana de Acción Mundial pola Educación

Acto Semana Mundial Educación (Santiago 24 de abril)

Acto Semana Mundial Educación (Santiago 24 de abril)

Esta semana, do 23 ao 29 de abril é a Semana de Acción Mundial pola Educación (SAME). Millóns de persoas en todo o mundo mobilizaranse para recordar ás e aos líderes políticos a importancia de que todos os nenos e nenas poidan acceder a programas de atención e educación nos seus primeiros anos de vida.

Achegamos unhas notas sobre as razóns de porqué a Fundación Preescolar na Casa se adhire ao manifesto SAME. En liñas xerais por ser unha das institucións galegas que máis tempo leva traballando coa infancia e a familia mesmo anticipándose a leis e recomendacións europeas e por ser a súa misión principal: contribuír a crear na sociedade unha cultura da infancia. Se algunha institución pensou en axudar a mellorar a educación de nenos e nenas galegas, esa foi e está a ser Preescolar na Casa. Sempre coa familia como eixo de intervención e os máis desfavorecidos como prioridade.

Un dos principios que deron orixe no ano 1977 a PnC foi “Os nenos non agardan por respostas futuras, medran”. Por iso é necesario estar atentos e responder as súas necesidades conscientes de que o que se faga nestes primeiros anos de vida á crucial para o seu desenvolvemento posterior. O máis triste é comprobar que para cumprir os obxectivos de Europa 2020 (redución de taxa de abandono escolar, menos desemprego…) recoméndase prestar especial atención a educación e atención da infancia entendendo por atención calquera servizos que van dirixidos a prestarlla, incluíndo a familia como parte esencial en todo o proceso educativo e integrándoa en calquera dos deseños que se fagan para dar resposta ás necesidades educativas da infancia.

Tamén se fala de que é preciso crear un SISTEMA COMPETENTE que garanta a calidade da educación SEMPRE e a TODOS. En Galicia non temos cuberta a taxa de escolarización 0-3 nin moito menos (30%) e, en calquera caso, non todos os nenos, poden e, as familias, queren, unha escola infantil.

Pensar en crear un SISTEMA COMPETENTE que garanta a calidade da educación SEMPRE e a TODOS, implica en pensar que facer con ese 70% que non pode ou non quere acceder a unha escola infantil. Implica pensar que servizos hai que deseñar para facer competente en materia educativa ás familias, á comunidade, a profesionais…

Preescolar na Casa, de non obter apoio económico por parte da administración autonómica, vai desaparecer e con ela, a única proposta educativa galega que concita a participación de 4000 pais, nais cos seus fillos, principalmente de contextos rurais e que está a seguir as directrices e recomendacións mundiais en materia de atención educativa á infancia.

Os actos públicos para apoiar publicamente a Campaña serán os seguintes

·         24 de abril en Santiago de Compostela

·         25 de abril en Vigo

·         26 de abril en A Coruña

·         4 de maio en Viana do Bolo

Tedes máis información na web da Campaña Mundial pola Educación.

A Fundación Preescolar na Casa, no Consello Galego de Benestar Social

A Xunta de Galicia ven de crear no mes de decembro, novos órganos consultivos e de participación para o control, deseño, estudo e posta en marcha de iniciativas que melloren a calidade dos servizos sociais en Galicia.
Así, créase o Consello Galego de Benestar Social, órgano colexiado superior consultivo e de participación do sistema galego de servizos sociais, adscrito á Consellería de Traballo e Benestar Social.
Na composición deste órgano, formarán parte como vogais, 12 entidades de iniciativa social prestadoras de Servizos sociais. A Fundación Preescolar na Casa presentou a súa candidatura como vogal na categoría de familia, infancia e menores, resultando elixida na mesma.
Queremos agradecer os apoios recibidos para que a nosa candidatura saíse adiante e poder participar en dito Consello en beneficio da familia e da infancia da nosa comunidade.

Preescolar na Casa no Encontro do CEESGA

O pasado sábado 17 de  decembro, Preescolar na Casa estivo presente no Espazo de encontro: “Miradas educativas na intervención con infancia en dificultade social” que organizou o Colexio de Educadoras e Educadores Sociais de Galicia (CEESGA). Esta presenza materializouse en tres aspectos:

- Asistencia ao Encontro.

- Reivindicación da necesidade da súa continuidade, realizada na inauguración por parte da Presidenta do Ceesg e avalada co aplauso de todo o público.

- Xustificación da importancia da súa labor a través de toda a intervención do relator Jaume Funes Artiaga (psicólogo, educador e xornalista, defensor dos dereitos da infancia en Cataluña entre os anos 2004 e 2006, autor -entre outros- do libro El lugar de la infancia, publicado na editorial Graó), quen sen referirse expresamente a Preescolar na Casa, repasou os criterios para ocuparse da infancia (0-18 anos) que evocaban claramente a actuación que desde esta Fundación se realiza.

A súa argumentación baseouse en:

1. A situación actual da atención á infancia:

a) O principio de seguir “o interese superior do menor”, é moi ambiguo e normalmente téñense en conta outros intereses antes que os dos nenos.

b) A inexistencia de políticas específicas da infancia, xa que en xeral están diluídas noutras políticas máis amplas: familia, servizos sociais,…o que evidencia a escasa promoción real dos dereitos dos nenos e das nenas e das súas necesidades. En época de crise, de poucos recursos a tendencia é reducir en primeiro lugar os recursos para a atención á infancia, xa que custa evidenciar que é algo non prescindible porque pode previr moitos Read the rest of this entry »

Amigos da infancia (Programa nº 680 na TVG)

(Podes ver o programa aquí). A Fundación Preescolar na Casa leva dende o ano 1977 loitando por acadar unha cultura da infancia e porque esta infancia sexa tida en conta na vida da sociedade. Por iso falamos hoxe tamén co Presidente de UNICEF Read the rest of this entry »

Falando da infancia

Enriqueta Alonso e Juan Antonio Pinto charlan con Diana López no programa “De tarde en tarde”, de Telelugo, sobre a visión da infancia e das necesidades desta, recalcando a importancia dos primeiros anos de vida.

A Fundación Preescolar na Casa participa no magacín de Telelugo “De tarde en tarde”

Preescolar na Casa en "De tarde en tarde"

Preescolar na Casa en "De tarde en tarde"

A Fundación Preescolar na Casa participa cada quince días no magacín conducido por Diana López “De tarde en tarde”, de Telelugo, na sección “Aos pais e nais”, na que se abordan temáticas referentes á infancia e á educación nos primeiros anos. O pasado día 28 tratouse o concepto de infancia que debería ter a sociedade en xeral.

Memorias dun neno labrego (Programa nº 675 na TVG)

Portada Memorias dun neno labrego

Portada Memorias dun neno labego

(Podes ver o programa aquí). Xosé Neira Vilas non precisa presentación. Un escritor galego universal, autor dunha obra tamén universal, que este ano cumpre 50 anos da súa primeira publicación: Memorias dun neno labrego. Libro lido por varias xeracións de lectores, fala de Balbino, ese neno de aldea no que moitos se viron reflectidos. Hoxe falaremos con Neira Vilas, que amablemente abriu as portas da súa Fundación a Preescolar na Casa, para falar de Read the rest of this entry »

Mirar á infancia

O éxito da convocatoria das I Xornadas Educando na Infancia e na Adolescencia, esgotadas as 200 matrículas días despois de iniciarse o prazo, evidencia unha realidade: precisamos mirar á infancia para saber cara onde camiñamos como sociedade. Os nenos son o futuro dos pobos, pero tamén o presente; mirar ben á infancia, interpretala de forma que respondamos axeitadamente as súas necesidades, axudará a que nenos e nenas medren Read the rest of this entry »

Preescolar na Casa
En Revistas Educativas
Arquivos:
Translator
Galician flagItalian flagPortuguese flagEnglish flagGerman flagFrench flagSpanish flagCatalan flag