Posts Tagged ‘familia’

Dalle tempo ao neno

Deixamos aquí un artigo de opinión de José Manuel Vázquez López, do Departamento de Orientación do CEIP Ramón Artaza (Muros) publicado no último número da revista EDUGA (nº 64) no que fala da importancia de dedicarlles tempo aos nenos. O tempo familiar sería máis favorecedor para o neno ou a nena se fose un tempo activo e de calidade. Dende esta óptica, fala do traballo que neste sentido viña realizando Preescolar na Casa.

O comportamento do neno na escola dependerá, sobre todo, do estilo educativo e do tempo dedicado polos pais no fogar. Estes son conceptos fortemente vinculados porque o alumnado é o reflexo da duración e do tipo de educación familiar, e inflúe máis nel a falta destes, analogamente ao pensamento de  Nietzsche cando afirmaba: “En nuestra vida influyen no solo las cosas que nos pasan, sino también, y acaso más, las que no nos pasan” (Nietzsche, 1887). Non obstante, o adulto pode influír máis no neno deixando de ofrecerlle experiencias.

Desde un punto de vista psicolóxico, toda experiencia levada a cabo con prudencia vén asociada a unha aprendizaxe nova ou acumulativa. Polo tanto, cos cativos cómpre acompañamentos activos vinculados a novos coñecementos. Os nenos necesitan a atención dos seus pais tanto coma o sustento alimenticio diario. A súa falta será expresada polo cativo con comportamentos anómalos ou sen eles. Este feito por imperativos vitais reflíctese na escola e na vida diaria. Cada impresión ten unha expresión ou debería tela. O propio ser busca as maneiras de liberar as experiencias,  baséase nisto a importancia da escoita das vivencias escolares. Deste xeito, a escola complementa o labor principal feito polos pais.

Este factor é unha das claves para a transformación e o desenvolvemento comunitario (Ferradás, 2004, páx.15). Se entendemos a conciliación familiar como un tempo activo, un simple paseo pode ser un momento educativo fantástico cheo de preguntas e respostas. A comunicación activa será, polo tanto, un factor básico: charla sobre a paisaxe, o clima, as razóns, lecturas etc. De feito, importa tanto a calidade de tempo coma a súa cantidade. Centrémonos na cantidade. O tempo é un factor normativo, por moi bos momentos que compartamos co cativo, é importante unha certa duración, sobre todo cando os conceptos que queremos transmitir son atmosféricos e se trasladan por imitación, falamos de ensinar estados de ánimo –a paciencia, a constancia, a tranquilidade, o silencio ou a atención–.

No desaparecido programa Preescolar na Casa dicíase: “O neno aprende máis polo que ve ca polo que se lle di”. Podemos dicir que a educación é a chave para que as familias alcancen a cultura e o saber. Son moitos os feitos  que inciden nesta transformación social. O primeiro sería a aceptación de que os primeiros anos de vida das persoas son fundamentais para estas. O segundo sería a concienciación, acompañado da vontade de dedicarlle máis tempo á educación familiar. Este é un ben necesario para o desenvolvemento comunitario e a transformación da sociedade. Toda carencia educativa vén acompañada dunha posterior desigualdade ou diferenza de capacidades para o descubrimento de verdades.

Os nenos que temos son o froito da suma de todos os estímulos que recibe: medios de comunicación, veciños, compañeiros, familiares… Neste sentido, é fundamental seleccionalos mentres eles non son capaces de facelo pola falta de actitude crítica. Falamos dunha necesaria dieta de estímulos na “sociedade da sobreinformación”. Porque despois moitos deles non se responsabilizarán da imaxe que ofrecen nin dos prexuízos que lle poden causar ao neno, como frecuentemente pasa cos medios de comunicación. É mais, en ocasións a escola parece asumir toda a carga educativa e a responsabilidade, mentres que os titores legais se escudan na falta de tempo, dicindo habitualmente: “É que andamos ás présas”. A exclusividade educadora da escola é un concepto de antano xa superado? (Este asunto foi tratado pola organización Preescolar na Casa, fundada polo “cura da bicicleta”, Antonio Gandoy.)

Analicemos as principais causas da perda da conciliación familiar: o horario laboral, as novas tecnoloxías, a multiplicación da vida social, o ocio… Estas son algunhas das razóns da perda de momentos de exclusividade cos Read the rest of this entry »

O Goberno inclúe a Parentalidade Positiva no Plan Integral de Apoio á Familia

A ministra de Sanidade, Servizos Sociais e Igualdade, Ana Mato, anunciou este martes pasado a creación dunha Comisión Técnica Interministerial de Familia, encargada de elaborar o Plan Integral de Apoio á Familia.
No acto de entrega de Certificados ás Empresas e Entidades Familiarmente Responsables, ao que foi convidada a Fundación Preescolar na Casa, a ministra incidiu na importancia deste Plan Integral, que contempla medidas tales como a mellora na racionalización e flexibilización de horarios laborais, a mellora da fiscalidade das familias, o apoio a familias numerosas e familias monoparentais, o apoio a familias en situación de especial necesidade, a mellora de permisos parentais e o fomento da parentalidade positiva.
En palabras da ministra, “o Goberno considera esencial o recoñecemento e o apoio ao labor que prestan as familias (…) a familia non ten sido valorada e apoiada decididamente polos poderes públicos no pasado (…) a falta de apoio á institución da familia provocou que os nosos índices de natalidade estean entre os máis baixos do mundo (…) existen múltiples evidencias nacionais e tamén internacionais que falan dos beneficios que as políticas familiarmente responsables poden aportar”.

Chámanos a atención esta nova cando aquí en Galicia, a Xunta decidiu retirar a apoio que dende hai tantos anos viña ofrecendo á Fundación Preescolar na Casa, Fundación que sempre apostou pola familia como elemento fundamental para a educación dos fillos e fillas, apostando pola parentalidade positiva dende o ano 1977.

A escola hoxe, con Tonucci (Programa nº 710 na TVG)


Neste último programa do curso volve a estar connosco Francesco Tonucci, mestre, pedagogo, escritor e debuxante recoñecido a nivel mundial. Aproveitando a súa presenza no XI Encontro de Familia e Escola, falamos con el de nenos, de familia, de sociedade e de educación. Na entrevista de hoxe centrámonos no papel da escola de hoxe, nunha conversa máis que interesante. A visión da infancia e da educación de Tonucci están moi próximas ás que temos en Preescolar na Casa. Tonucci é un lúcido pedagogo que analiza a infancia e ensina a Read the rest of this entry »

Preparándonos para a entrada na escola


Nenos, nenas, pais e nais dos Espazos das Familias de Preescolar na Casa achéganse ata a escola, para preparar ese paso tan importante e ás veces tan traumático que é a chegada de setembro cando os fillos teñen que incorporarse á escola por primeira vez. Trátase esta dunha actividade que a Fundación Preescolar na Casa ven facendo sistematicamente nos meses de maio e xuño.

A Asociación Galega de Nais e Pais Separados, con Preescolar na Casa

Agradecemos o apoio público mostrado pola Asociación Galega de Nais e Pais Separados:

“Para nós, Preescolar na Casa ten un valor engadido xa que tal e como recomenda a Comunidade Europea defenden unha parentalidade positiva onde pai e nai teñen unhas funcións moi concretas e insubstituíbles. E neste asunto Preescolar na Casa tense pronunciado a favor da corresponsabilidade de pais e nais mesmo en situacións de separación e divorcio xa que é o único xeito en que os dereitos e os intereses superiores de nenos e nenas estean mellor defendidos (…) Non podemos prescindir da súa labor polo que pedimos e mesmo esiximos o mantemento do programa de Preescolar na Casa. De aí que apoiemos decididamente as mobilizacións que se leven a cabo na procura da restitución do seu papel nesta sociedade”. (Podes picar aquí para ver o texto completo).

Grazas unha vez máis por todos estes apoios.

Pola familia, pola educación, por Preescolar na Casa

Dende a Universidade de Oviedo, a Profesora Raquel-Amaya Martínez González, do Departamento de Ciencias da Educación, remitiunos esta carta que enviou ao Sr. Presidente da Xunta de Galicia, mostrando a súa preocupación pola situación da Fundación Preescolar na Casa. Agradecemos fondamente esta mostra de apoio, así como outras moitas que nos están a chegar nesta difícil situación pola que estamos a pasar. Estas achegas son unha mostra de que o traballo que desenvolve Preescolar na Casa, lonxe de ser un modelo caduco, é máis necesario ca nunca.

Estimado Sr. Presidente de la Xunta de Galicia, mi nombre es Raquel-Amaya Martínez González, docente e investigadora adscrita al Departamento de Ciencias de la Educación de la Universidad de Oviedo, con  amplia trayectoria de trabajo en el ámbito de la Educación e Intervención Familiar.

Me pongo en contacto con usted con la preocupación de conocer que la Fundación Preescolar na Casa puede llegar a dejar de desempeñar la importante función que ha desarrollado durante años con las familias, la primera infancia y las comunidades en las que ha trabajado.

A través de este escrito, quisiera manifestar mi inquietud y deseo de que esta Fundación pueda seguir desarrollando su labor, no solo para el beneficio de la comunidad gallega a la que atiende, sino también para el de otras comunidades autónomas, dado que el conocimiento y experiencia que han adquirido sus profesionales  -plasmado en los libros, materiales, revistas y recursos que han publicado-, sirven de referencia para la comunidad científica y práctica que trabaja en beneficio de las familias y de la infancia.

Ello se ha puesto también de manifiesto en sus aportaciones en congresos y jornadas celebradas en distintos eventos en nuestro país, a las que sus profesionales han sido invitados para compartir sus enseñanzas y aprender de su filosofía y prácticas de trabajo (por ejemplo, Jornadas de Parentalidad Positiva organizadas por el Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad en los últimos tres años, Jornadas del Día de las Familias en Asturias, organizadas por el Observatorio de la Infancia y la Adolescencia del Principado de Asturias en 2011, etc.). Esto también alcanza a la formación de nuevos profesionales en las aulas universitarias, a quienes informamos en nuestra función de docentes de las iniciativas de calidad educativa que se desarrollan en Galicia a través de la Fundación Preescolar na casa.

En un momento en que, entre otras circunstancias: 1) el Consejo de Europa intenta desarrollar la Recomendación (2006/19) sobre Políticas de Apoyo al Fomento de la Parentalidad Positiva, 2) el Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad está fomentando medidas de apoyo educativo a las familias para atender sus necesidades de asesoramiento parental para prevenir desde la primera infancia situaciones de inadaptación y de conflicto familiar, escolar y social, 3) las medidas de conciliación de la vida familiar, laboral y personal se hacen urgentes y 4) el asesoramiento parental en el propio contexto familiar ha dado pruebas de calidad y eficacia, se hace necesario seguir contando con el conocimiento, la experiencia y el buen hacer de los profesionales y de la Fundación Preescolar na casa.

Por ello, quisiera solicitar su apoyo para que esta Fundación pueda seguir adelante contribuyendo a la formación de las familias que atiende y a la de la comunidad científica y profesional con la que se encuentra vinculada.

Gracias por dedicarme su tiempo.

Un cordial saludo, Raquel-Amaya Martínez

A túa experiencia crea escola

Preséntase a campaña de movilización ciudadana sobre Educación, “Tu experiencia crea escuela”. Trátase dunha iniciativa promovida pola Plataforma da Infancia coa colaboración da Dirección Xeral das Familias e da Infancia do Ministerio de Sanidade, Política Social e Igualdade. Neste enlace tedes máis información.

Preescolar na Casa en Educar para previr

Desde o Centro de Información á Muller do concello de Ponteareas, pediuse a Fundación Preescolar na Casa que abordase o tema da violencia intrafamiliar e como evitar que esta se produza. Será dentro das Xornadas Educar para previr, que se desenvolverán en Ponteareas o próximo sábado día 22 de outubro.

O convite a estas Xornadas convértese nun recoñecemento a tarefa que a Fundación ven realizando en ámbitos moi diversos que teñen que ver coas relacións dentro da familia, cos valores, coa igualdade, coa resolución de conflitos… en definitiva, coa importancia da educación na familia como base para a prevención e para o desenvolvemento persoal san e equilibrado.

Preescolar na Casa nas Xornadas en torno á custodia compartida

A Asociación Socio-Pedagóxica Galega e a Asociación Galega de Pais e Nais Separados organizan para os vindeiros 22 e 29 de Outubro, na Escola Universitaria de Maxisterio de Lugo, as XORNADAS EN TORNO Á CUSTODIA COMPARTIDA , ENFOQUE MULTIDISCIPLINAR.

O incremento das rupturas familiares e a nova realidade que isto provoca nos nenos e nenas é o tema central destas xornadas nas que, desde un enfoque centrado nas necesidades dos nenos e nenas, se analizará a oportunidade da custodia compartida. Nestes momentos estase a asistir a unha modificación da Lei de Dereito Civil de Galicia que, en materia de familia, podería incluír a figura da “custodia compartida” outras veces denominada coparentalidade ou corresponsabilidade parental como modelo preferente. Dado o alcance e relevancia social desta realidade, considérase necesario constituír un espazo de encontro no que se aborde, dende unha perspectiva plural e multidisciplinar (científica, social, xurídica, etc.), por persoas expertas que porán en común as súas ideas e experiencias, o tema da “custodia compartida”. Á súa vez, as exposicións teórico-prácticas combinaranse coa realización de diversas actividades de contido práctico, como a simulación dunha mediación escolar, intrafamiliar ou dun proceso de familia.

Preescolar na Casa está invitada a participar na Mesa redonda A familia e a escola na educación do neno e da nena, que terá lugar o sábado 22 ás 9.30h.

Preescolar na Casa na Praia da Madalena de Vilalba

Os nenos, nenas, pais e nais que participan  nos Espazos das Familias de Preescolar na Casa do Concello de Vilalba, organizan  o mércores 22 de Xuño,  un día de encontro para todos e todas na Praia Fluvial da Madalena, en Vilalba.

Haberá actividades pensadas para que compartan nenos, nenas e adultos, organizadas por rincóns. Os rincóns da auga, da pesca, das pompas, da música, da masa, dos contos, da area, da psicomotricidade, dos bebés,…, farán que este día de encontro, divertimento, goce e aprendizaxe sexa  algo especial.

Preescolar na Casa
En Revistas Educativas
Arquivos:
Translator
Galician flagItalian flagPortuguese flagEnglish flagGerman flagFrench flagSpanish flagCatalan flag