No Concello de Sevilla apostan pola parentalidade positiva, como ven facendo Preescolar na Casa dende o ano 1977

Deste xeito, o Concello de Sevilla e a Delegación de Familia, Asuntos Sociais e Zonas de Especial Actuación teñen entre os seus programas a cobertura das necesidades vinculadas ao desenvolvemento, a integración e a participación dos menores que están directamente ligadas ao exercicio dunha parentalidade responsable, que atenda aos fillos e fillas en todas as necesidades, que lles axuden a potenciar os seus talentos y lles facilite a súa integración social como cidadáns libres, autónomos e solidarios.
“Si ser nai e pai non é nunca unha tarefa doada, nos casos nos que os proxenitores teñen dificultades para exercer as súas funcións parentais, ben por atoparse en situacións de necesidade socio-económica, por presentar complicadas traxectorias persoais, situacións vitais problemáticas, baixo nivel cultural e escasas redes de apoio social, etc.; as súas competencias como nais e pais vense con frecuencia fraxilizadas, afectándose así a atención, o coidado e a educación dos seus fillos e fillas. Por isto, con este programa preténdese que todas as nais, pais, fillos, netos, … etc., logren ter as mesmas condicións e se rompan as desigualdades”, dixo o alcalde sevillano Juan Ignacio Zoido.
Neste sentido, un amplo grupo de nais, pais e usuarios dos Servizos Sociais da cidade de Sevilla expresan a necesidade dunha intervención técnica de carácter psicoeducativo, encamiñada a formalos e apoialos en habilidades parentais básicas, potenciando a parentalidade positiva e previndo situacións de risco no desenvolvemento integral dos seus fillos e fillas.
O obxectivo xeral do programa é proporcionar a nais e pais unha experiencia grupal, que potencie o desenvolvemento exitoso e eficaz de aspectos implicados no coidado, educación e socialización dos fillos e fillas, cunha metodoloxía baseada no enriquecemento experiencial, que parte das experiencias dos pais e nais, fomentando as potencialidades parentais e a participación activa das persoas, cun sistema de traballo similar ao que a Fundación Preescolar na Casa ven desenvolvendo dende hai 35 anos. Entre outros contidos, trátase o desenvolvemento infantil, o sistema familiar, actuando como pais e nais, os estilos educativos, normas e disciplina, afecto e comunicación, a resolución de conflitos, as relaciones entre irmáns, o apoio social e integración na comunidade, a familia e a escola, o ocio e o tempo libre, …
En definitiva, unha mostra máis de que o traballo que ven desenvolvendo a Fundación Preescolar na Casa non anda desencamiñado.

(Ver nova en prensa)

Comments are closed.

Preescolar na Casa
En Revistas Educativas
Arquivos:
Translator
Galician flagItalian flagPortuguese flagEnglish flagGerman flagFrench flagSpanish flagCatalan flag