A Fundación Preescolar na Casa, no Consello Galego de Benestar Social

A Xunta de Galicia ven de crear no mes de decembro, novos órganos consultivos e de participación para o control, deseño, estudo e posta en marcha de iniciativas que melloren a calidade dos servizos sociais en Galicia.
Así, créase o Consello Galego de Benestar Social, órgano colexiado superior consultivo e de participación do sistema galego de servizos sociais, adscrito á Consellería de Traballo e Benestar Social.
Na composición deste órgano, formarán parte como vogais, 12 entidades de iniciativa social prestadoras de Servizos sociais. A Fundación Preescolar na Casa presentou a súa candidatura como vogal na categoría de familia, infancia e menores, resultando elixida na mesma.
Queremos agradecer os apoios recibidos para que a nosa candidatura saíse adiante e poder participar en dito Consello en beneficio da familia e da infancia da nosa comunidade.

Comments are closed.

Preescolar na Casa
En Revistas Educativas
Arquivos:
Translator
Galician flagItalian flagPortuguese flagEnglish flagGerman flagFrench flagSpanish flagCatalan flag