Posts Tagged ‘comunidade’

Dalle tempo ao neno

Deixamos aquí un artigo de opinión de José Manuel Vázquez López, do Departamento de Orientación do CEIP Ramón Artaza (Muros) publicado no último número da revista EDUGA (nº 64) no que fala da importancia de dedicarlles tempo aos nenos. O tempo familiar sería máis favorecedor para o neno ou a nena se fose un tempo activo e de calidade. Dende esta óptica, fala do traballo que neste sentido viña realizando Preescolar na Casa.

O comportamento do neno na escola dependerá, sobre todo, do estilo educativo e do tempo dedicado polos pais no fogar. Estes son conceptos fortemente vinculados porque o alumnado é o reflexo da duración e do tipo de educación familiar, e inflúe máis nel a falta destes, analogamente ao pensamento de  Nietzsche cando afirmaba: “En nuestra vida influyen no solo las cosas que nos pasan, sino también, y acaso más, las que no nos pasan” (Nietzsche, 1887). Non obstante, o adulto pode influír máis no neno deixando de ofrecerlle experiencias.

Desde un punto de vista psicolóxico, toda experiencia levada a cabo con prudencia vén asociada a unha aprendizaxe nova ou acumulativa. Polo tanto, cos cativos cómpre acompañamentos activos vinculados a novos coñecementos. Os nenos necesitan a atención dos seus pais tanto coma o sustento alimenticio diario. A súa falta será expresada polo cativo con comportamentos anómalos ou sen eles. Este feito por imperativos vitais reflíctese na escola e na vida diaria. Cada impresión ten unha expresión ou debería tela. O propio ser busca as maneiras de liberar as experiencias,  baséase nisto a importancia da escoita das vivencias escolares. Deste xeito, a escola complementa o labor principal feito polos pais.

Este factor é unha das claves para a transformación e o desenvolvemento comunitario (Ferradás, 2004, páx.15). Se entendemos a conciliación familiar como un tempo activo, un simple paseo pode ser un momento educativo fantástico cheo de preguntas e respostas. A comunicación activa será, polo tanto, un factor básico: charla sobre a paisaxe, o clima, as razóns, lecturas etc. De feito, importa tanto a calidade de tempo coma a súa cantidade. Centrémonos na cantidade. O tempo é un factor normativo, por moi bos momentos que compartamos co cativo, é importante unha certa duración, sobre todo cando os conceptos que queremos transmitir son atmosféricos e se trasladan por imitación, falamos de ensinar estados de ánimo –a paciencia, a constancia, a tranquilidade, o silencio ou a atención–.

No desaparecido programa Preescolar na Casa dicíase: “O neno aprende máis polo que ve ca polo que se lle di”. Podemos dicir que a educación é a chave para que as familias alcancen a cultura e o saber. Son moitos os feitos  que inciden nesta transformación social. O primeiro sería a aceptación de que os primeiros anos de vida das persoas son fundamentais para estas. O segundo sería a concienciación, acompañado da vontade de dedicarlle máis tempo á educación familiar. Este é un ben necesario para o desenvolvemento comunitario e a transformación da sociedade. Toda carencia educativa vén acompañada dunha posterior desigualdade ou diferenza de capacidades para o descubrimento de verdades.

Os nenos que temos son o froito da suma de todos os estímulos que recibe: medios de comunicación, veciños, compañeiros, familiares… Neste sentido, é fundamental seleccionalos mentres eles non son capaces de facelo pola falta de actitude crítica. Falamos dunha necesaria dieta de estímulos na “sociedade da sobreinformación”. Porque despois moitos deles non se responsabilizarán da imaxe que ofrecen nin dos prexuízos que lle poden causar ao neno, como frecuentemente pasa cos medios de comunicación. É mais, en ocasións a escola parece asumir toda a carga educativa e a responsabilidade, mentres que os titores legais se escudan na falta de tempo, dicindo habitualmente: “É que andamos ás présas”. A exclusividade educadora da escola é un concepto de antano xa superado? (Este asunto foi tratado pola organización Preescolar na Casa, fundada polo “cura da bicicleta”, Antonio Gandoy.)

Analicemos as principais causas da perda da conciliación familiar: o horario laboral, as novas tecnoloxías, a multiplicación da vida social, o ocio… Estas son algunhas das razóns da perda de momentos de exclusividade cos Read the rest of this entry »

Xornada lúdica en Palas de Rei

A semellanza doutros encontros realizados en toda a xeografía galega, onte tivo lugar en Palas de Rei un encontro multitudinario co obxectivo de fomentar as relacións interpersonais entre adultos, nenos e nenas, nunha xornada lúdica na que todos os participantes mostraron o seu apoio a Preescolar na Casa e mostraron a súa incredulidade ante o posible Read the rest of this entry »

Familias participantes en Preescolar na Casa visitan hoxe a Biblioteca Nodal de Lugo

As familias que asisten aos espazos educativos de Preescolar na Casa en distintos concellos da provincia de Lugo visitarán hoxe a Biblioteca Nodal, na rúa Ramón Ferreiro de Lugo. A visita farase en dúas quendas: ás 11h. e ás 16h.
Acompañadas polas orientadoras de Preescolar na Casa, as familias farán un percorrido guiado polos distintos espazos do centro para coñecer con detalle os materiais e servizos que ofrece. Na sala infantil poderán gozar dun contacontos organizado pola biblioteca para recibir as nenas e nenos que participan no programa.
Esta actividade encádrase no obxectivo da Fundación Preescolar na Casa de achegar ás familias todos os recursos educativos que ofrece o contorno.

A Fundación Preescolar na Casa, no Consello Galego de Benestar Social

A Xunta de Galicia ven de crear no mes de decembro, novos órganos consultivos e de participación para o control, deseño, estudo e posta en marcha de iniciativas que melloren a calidade dos servizos sociais en Galicia.
Así, créase o Consello Galego de Benestar Social, órgano colexiado superior consultivo e de participación do sistema galego de servizos sociais, adscrito á Consellería de Traballo e Benestar Social.
Na composición deste órgano, formarán parte como vogais, 12 entidades de iniciativa social prestadoras de Servizos sociais. A Fundación Preescolar na Casa presentou a súa candidatura como vogal na categoría de familia, infancia e menores, resultando elixida na mesma.
Queremos agradecer os apoios recibidos para que a nosa candidatura saíse adiante e poder participar en dito Consello en beneficio da familia e da infancia da nosa comunidade.

A Fundación Preescolar na Casa, no Consello de Educación de Silleda

O pasado xoves foi constituído no Concello de Silleda o Consello de Educación, o primeiro en aprobarse dos previstos polo regulamento de participación cidadá deste concello.
Neste órgano colexiado de participación e información da xestión municipal no ámbito educativo estará un representante de cada un dos centros educativos, das Anpas e da Fundación a prol do ensino en Silleda. Así, integran este consello o CEIP de Silleda, o CEIP de A Bandeira, a escola infantil, o María Inmaculada, o IES Colmeiro, a Fundación Preescolar na Casa, a ANPA Pícaros de Silleda e a ANPA Brincadeira.
Entre as funcións que realizan os consellos sectoriais inclúense as de propoñer fórmulas para resolver os problemas relacionados co seu ámbito, e emitir e presentar informes. O responsable de Participación Cidadá do concello, Matías Rodríguez Da Torre, explica que un dos obxectivos fundamentais con estas iniciativas «é achegar o máximo posible a administración aos veciños e lograr que interactúen, algo que sen dúbida redundará no beneficio de todos».
Dende Preescolar na Casa felicitamos ao Concello de Silleda por esta iniciativa de participación e agradecemos fondamente que se nos invitara a participar na mesma.
(Ver nova en La Voz de Galicia)
(Ver nova en Faro de Vigo)

Yo también fui niña Preescolar

Reproducimos un texto que saíu publicado no día de hoxe en El Progreso (podes velo picando aquí). De verdade, estas son as cousas que nos dan ánimos para continuar:

La cita era los jueves. Cada quince días, Luis llegaba al teleclub de Baltar y nos hacía felices durante unas dos horas. No es que el resto del tiempo no lo fuéramos, pero entre los recuerdos de niñez esos sobresalen por encima de muchos otros. Era la forma de jugar con otros niños en una parroquia sin problemas de comunicación -terrestre, porque de telefonía o de internet todavía los sigue teniendo hoy pese a estar en plena Chaira-, pero donde no había mucha oportunidad de compartir tiempo con otra gente menuda, al menos hasta que te escolarizaban. Como en la mayoría de las parroquias, las casas están más bien dispersas y las familias tenían demasiado en Read the rest of this entry »

Prevención de drogodependencias, en Outeiro de Rei, Rábade e Begonte

Este luns, 21 de novembro ás 11:00 h. terá lugar no Local B do Colexio Público de Outeiro de Rei unha charla sobre “Prevención de drogodependencias” impartida por Beatriz Traveso Rodríguez, Responsable do Servizo de Prevención de Drogodependencias dos concellos de Begonte, Outeiro de Rei e Rábade.

Esta charla foi organizada pola orientadora da Fundación Preescolar na Casa, Manuela Inés Novo, para as familias participantes nos Espazos das Familias deste Concello.

A familia como principal axente socializador dos nenos ten a responsabilidade de construír un ambiente familiar o máis propicio posible para o positivo e integral desenvolvemento dos máis pequenos. A infancia é a etapa da vida onde máis influenza temos na educación dos nenos, base que sustentará a súa personalidade, as súas maneiras de actuar nas relacións sociais, os estudos Read the rest of this entry »

Fomentando a Igualdade

A presidenta da Fundación Preescolar na Casa, Ermitas Fernández, e a titular de Igualdade da Xunta de Galicia, Marta González, asinaron un convenio de colaboración para desenvolver un programa de formación no ámbito da igualdade e da prevención da violencia de xénero dirixido a nenas e nenos menores de 6 anos nas catro provincias galegas.

Fomentar a igualdade de xénero sempre foi un dos obxectivos do programa Preescolar na Casa dende os seus inicios. A igualdade entre homes e mulleres é unha necesidade e unha reivindicación constante na nosa sociedade. Pódese consultar máis información aquí.

Novo recurso para a comunidade educativa: educaBarrié

A Fundación Preescolar na Casa asistiu o día 5 de outubro á presentación de educaBarrié. Trátase dun novo canle de comunicación entre a Fundación Barrié e a comunidade educativa que nace como espazo de encontro e intercambio, un laboratorio en rede de experiencias educativas innovadoras que aglutina a toda a oferta educativa da Fundación Barrié e pretende converterse en plataforma de intercambio e comunicación de experiencias útiles para pais e nais, alumnos e profesorado. A páxina web xa está activa e pode consultarse na dirección www.educabarrie.com

Aprobada, en Rábade, moción de apoio á continuidade de Preescolar na Casa

O Concello de Rábade aprobou por unanimidade unha moción presentada no pleno en apoio a Preescolar na Casa.  A través da mesma ínstase á  Xunta de Galicia “a manter as axudas a este servizo, para salvagardar a súa continuidade, cando menos, no nivel actual”. (Podes premer aquí para ver a moción presentada e aprobada sobre o servizo Preescolar na Casa no Concello de Rábade).

Preescolar na Casa
En Revistas Educativas
Arquivos:
Translator
Galician flagItalian flagPortuguese flagEnglish flagGerman flagFrench flagSpanish flagCatalan flag